EN
נבחרי נבחרי market2

אמנת השירות

אמנת השירות של איזי האוס  SLA

 
1.    מטרות וייעוד חברת הניהול

א.    מתן שירותי ניהול, אחזקה, גבייה והנה"ח לבתים משותפים.

2.    שירותי חברת הניהול

א.    טיפול בבעיות אחזקה שוטפות וחריגות.
ב.    גביית דמי הוועד או גביות מיוחדות. 
ג.    הנה"ח, לרבות הפקדות תשלומי דיירים ותשלום לספקים.
ד.    שירות לקוחות פעיל 24/7, למעט יום כיפור.
ה.    פיקוח על ביצוע, לרבות ספקי שירות.
ו.    השתתפות נציג חברת הניהול לאסיפות ועד בית תעשה על פי הזמנה מהנציגות, בתיאום מראש ופעם בשנה.
* האמור לעיל כפוף להסכם ניהול הבניין הספציפי לכל לקוח.

3.    הגדרת מהות חברת הניהול

א.    חברת הניהול הינה ספק חיצוני המספק שירותי ניהול ואחזקה לנציגות הבית.
ב.    חברת הניהול אינה ועד הבית של הבניין. החברה מחויבת להסכם הניהול המגדיר את פעילותה והתחייבויותיה (ולא לדרישות חוק המקרקעין). 

4.      מוקד שירות לקוחות 24/7 זמין (למעט יום כיפור)

a.       זמינות לדיווח על תקלות בכל עת. לאחר שעות עבודה על ידי מוקד חירום.
b.      מענה לבעיות שירות שמדווחות באמצעות טלפון, אפליקציה ומייל. 
c.       טיפול בפניות שירות באופן ישיר ע"י נציג החברה ו/או העברת הטיפול לגורם המקצועי. הרלוונטי

5. טיפול בפניות השירות/ אחזקה

כל פניית שירות למוקד החברה מקבלת מענה על ידי איש מקצוע:
"מענה " משמע קבלת הפנייה על ידי נציג שירות והפנייתה למנהל אחזקה אזורי או לספק שירות חיצוני. 
א. פניות בהולות בנושאים המהווים השפעה מהותית על אורח החיים בבניין ו/או סכנה מיידית לרכוש או נפש – מענה עד 4 שעות.
ב. פניות דחופות בנושאים שעלולים להפריע באופן מהותי לשגרת החיים התקינה בבניין או כאשר קיים חשש כי הם יכולים להוות מפגע לרכוש או לנפש – מענה עד 48 שעות. 
ג. פניות שוטפות שאינן דחופות או בהולות מקבלות מענה במסגרת תוכנית הביקורים הקבועה לבניין. 
 זמן התגובה ואופי הטיפול תלוי וייקבע בהתאם להחלטת איש המקצוע. 

6. טיפול במקרים חריגים

"מקרים חריגים" מוגדרים ככאלה שאינם כלולים במסגרת השירות השוטף ו/או שאין בקופת הבניין סכום כסף שיאפשר לבצע אותם ללא גבייה ייעודית ו/או מצריכים אישור ועד. 
א. במקרים חריגים העבודה תבוצע לאחר קבלת אישור נציגות וביצוע הגבייה המיוחדת.
ב. גבייה מיוחדת יכולה להיות מותנית בקבלת הזמנת עבודה חתומה מראש מנציגות הבניין בהתאם לשיקול דעת החברה.
ג. ליווי פרויקטים שאינם חלק מהשירותים שהוסכמו בהסכם הניהול, יתבצע עם קבלת הזמנת עבודה ובתשלום נפרד.
ד. מחסור בכסף בקופת הבניין מכל סיבה, יכול להביא להפסקת שירותים המפורטים בהסכם. 

7. טיפול שוטף בבניין

א. לכל בניין ממונה מנהל בניין האחראי על נושאי התחזוקה שבו
ב. בכל בניין מתבצעים פיקוח ומעקב אחר פעילותם המקצועית של נותני השירות בניין.  

8. ניקיון

החברה מתחייבת לספק שירותי ניקיון באיכות ביצוע גבוה ובפיקוח. 
א.    איכות הניקיון נבחנת במועד סיום ביצוע הניקיון באותו היום בלבד.
ב.    שירותי הניקיון יכולים להתבצע על ידי ספק מטעם החברה או באמצעות המנקה הקבוע של הבניין.
ג.    במקרה של השארת מנקה קיים, החברה תפקח אחר הניקיון כשלוחה של נציגות הבית ומבלי שהמנקה יהפוך לעובד החברה. 
ד.    החברה תמליץ תמיד על עובד ניקיון מטעמה במטרה להבטיח איכות ביצוע ופיקוח ברמה הגבוהה.
ה.    שירותי הניקיון יינתנו בהתאם להיקף שהוזמן והוסכם בעת קבלת הבניין לניהול ונתון לשינוי בהתאם לבקשת הנציגות בהתראה של 30 ימים.

9. גבייה

א. א. גבייה מתבצעת באופן שוטף על ידי מחלקת הגבייה עבור דמי ועד הבית/ גבייה מיוחדת באמצעות מוקד טלפוני ומערכת ניהול גבייה.
ב. בקשת התשלום נעשית באמצעות טלפון/מסרון לנייד/ דוא"ל ו/או מכתב בדואר מהדייר ו/או מבעל הנכס בהתאם לפרטים שבידי החברה.
ג. החברה רשאית להעביר לטיפול משפטי לצורך הסדרת חוב לוועד הבית, לאחר שנעשו לכל הפחות 3 פניות באחת מהדרכים שפורטו.  

10.  הנה"ח

לכל בניין ממונה מנהלת חשבונות האחראית על התחומים הבאים:
א.    הסדרת התשלום לספקי השירות. 
ב.    הפקדת כספי הדיירים לחשבון הוועד.
ג.    רישום כל ההכנסות וכל ההוצאות. 
ד.    בדיקת חשבון הבנק חודש בחודשו וללא הנה"ח כפולה ( ללא התאמות בנקים). 

11.  טיפול משפטי

א. טיפול משפטי יינתן על ידי החברה במקרה של גביית חובות ועד בית בלבד בהתאם למוסכם בחוזה הניהול.
ב. טיפול משפטי שאינו בהקשר של גביית מיסי ועד הבניין יינתן על פי בקשה, בהתאם ליכולותיה של החברה ובתשלום נפרד.
 

לפירוט נוסף לגבי שירותי החברה - אנו מזמינים אתכם להיכנס לשאלות ותשובות 

כל הזכויות שמורות לאיזי האוס ניהול ואחזקת נכסים בע"מ 

בשביל השקט Easy House
שקיפות
שקיפות

תיעוד מלא של כל פניות השירות הכולל מספר פנייה, סטטוס טיפול וזמן הטיפול. תרצו לדעת כמה קריאות מעלית היו השנה או מי הדייר שמדווח הכי הרבה – יש לנו את כל המידע. רוצים לדעת עבור אילו הוצאות משמשים דמי הועד? אין בעיה. באיזי האוס מבצעים הנה"ח מסודרת במערכת ממוחשבת בה תיעוד של כל הוצאה וכל תשלום

טיפול בסרבני תשלום
טיפול בסרבני תשלום

יש בבניין דייר שמרשה לעצמו לא לשלם בזמן שכל היתר משלמים? אנחנו פה לעזור. מגיע לכם שירות המשפטי כחלק מהסכם הניהול החל מייעוץ ועד לטיפול בסרבן אם נדרש כזה. הטיפול בסרבני תשלום מתחיל במכתב התראה מעו"ד וממשיך עד ייצוג הבניין בתביעה לגביית החוב.

טיפול בתקלות קשות
טיפול בתקלות קשות

כל ועד בית יודע לספר על אירוע חריג שהיה בבניין בין אם התפוצץ צינור בלילה, הייתה הצפת ביוב או שהעירייה פתאום שלחה צו מבנה מסוכן. עם ניסיון נצבר של מעל 17 שנים, אנחנו באיזי האוס יודעים לתת לכם מענה מקצועי בכל תקלה, ללוות את הפרויקט בשילוב בעלי מקצוע מומחים ולהסיר מכם את כאב הראש.