EN
נבחרי נבחרי market2

מכירת הנכס ומימוש הרווחים


בשנים האחרונות עובר שוק הנדל"ן תהפוכות רבות. נכסים מחליפים ידיים ונמכרים על-ידי בעליהם, המעוניינים לממש לעתים תכופות את הרווח הגלום בהם.
Easy House מספקת ללקוחותיה שירות מיוחד עבור מכירת הנכס, במסגרתו כל עוד הדירה לא נמכרה היא ממשיכה להיות מושכרת ומנוהלת כך שהרווח מדמי השכירות ממשיך להיכנס. במקביל, פועלת החברה במספר מישורים באיתור אחר קונים רציניים לנכס במחיר גבוה ככל הניתן.

נדגיש, Easy House הינה חברת ניהול ולא סוכנות תיווך. מטרתנו אינה לסגור עסקה ולקבל עמלה. האינטרס העומד לנגד עינינו הינו זה של בעל הנכס, להשיג את המחיר הטוב ביותר שיוכל לקבל עבור הדירה. בזכות זאת, אין אנו מצויים בניגוד אינטרסים בין המוכר לקונה, כמו סוכנויות תיווך רבות.

בין לקוחותינו רבים הם בעלי הנכסים שלהם יותר מדירה אחת ובמקרים מסוימים אף יותר מחמש ושש. מכירת מספר דירות בתקופה הקצרה משלוש שנים אינה כדאית מבחינת מיסוי, ועל כן לקוחותינו נעזרים בנו למכירת אחת הדירות תוך שימוש בשירותינו לניהול יתר הדירות שבבעלותם. את כדאיות מכירת הנכס על פני השכרתו ניתן לבדוק במחשבון מיוחד שהקישור לשימוש בו ניתן כשירות ללקוחותינו.

מכירת הנכס ומימוש הרווחים