EN
נבחרי נבחרי market2

5 נקודות להשוואה בין ניהול ועד בית מקומי לניהול חיצוני ע"י חברת ניהול


חלק גדול מבנייני המגורים החדשים בישראל מנוהל כיום באמצעות חברות ניהול בתים.

זאת במקום ניהול הבניין באמצעות ועד בית מקומי או  לעיתים בשילוב עם ועד כזה.

קיימים כמובן מספר הבדלים בין ניהול ועד בית מקומי שעליו אחראים הדיירים ומי שעומד בראש הוועד באופן מלא, לעומת ניהול ועד באמצעות חברת ניהול בתים.


כך לדוגמא:

חברת ניהול בתים אחראית על גביה מסודרת מכל הדיירים ותפעל בהתאם לחוק במידה ויהיו דיירים סרבנים שלאורך זמן לא ישלמו את מיסי הועד. במקרים שהם ועד הבית מנוהל באופן מקומי קיים קושי בלתי מבוטל ביחס לראשי הועד לטפל בסרבני תשלום, בהיותם שכנים, ואולי ילדיהם אפילו חברים, וכו'.

ההימנעות הזאת ממצבים בלתי נעימים היא גם יתרון בבחירה של חברת ניהול בתים.

דוגמה נוספת היא העסקת מנקה, גנן, איש תחזוקה קבוע, אב בית, חברת שמירה וכו'.

ועד בית יצטרך לטפל באנשים אלו ברמת שכר, תעסוקה, זכויות סוציאליות וכו'.

חברת ניהול בתים, מעסיקה את האנשים הללו בשכר, ודואגת להם, מבלי שועד הבית יהיה מעורב בכך, וזהו עוד הבדל משמעותי וחשוב.

במקרים של בעיות כלליות הנוגעות לבניין ולשכונה עצמה. מקרים שבהם מתבצעות עבודות תיקונים סמוך לבניין המגורים, ונתגלעו ויכוחים, חילוקי דיעות, או אפילו נוצר נזק סביבתי לבניין ( למשל, בעיות ביוב, ניתוקי טלפונים וחשמל בגלל פיתוח סביבתי על ידי הרשות המקומית. בכל אלו חברת ניהול בתים יכולה לטפל טוב יותר מועד בית מקומי.

אחזקה וטיפוח הבניין. בנושא הזה לחברת ניהול בתים ישנם כלים טובים ורחבים יותר מאשר לועד בית מקומי. בגלל ידע, נסיון, משאבים וכו'.

טיפול מיידי בתקלות בלתי צפויות ( מעלית, אינסטלציה, חשמל, וכו'). בכל הדברים הללו יש לחברת ניהול בתים נסיון, ידע, יכולות נצברות, ואפשרות למתן פתרונות מהירים, יעילים וזולים יותר בדרך כלל.

מה גם שיש לה אחריות מלאה על העניין מכורח ההסכם בינה לבין דיירי הבנין.

לסיכום הדבר הנכון ביותר לעשותו. הוא למנות ועד בית מקומי, בבנייני מגורים גדולים, אבל את ניהול ענייני  הבית, ברובם ואפילו במלואם לתת לידי חברת ניהול ועד בית חיצוני.
חברת ניהול